НАП: Първокурсници, платихте ли здравните си вноски за периода юли - октомври?

Национална агенция за приходите призовава всички студенти-първокурсници да проверят здравноосигурителния си статус. При три неплатени вноски губите здравните си права!

За просрочване на плащането на месечната здравноосигурителна вноска дължите лихва!

Може да изчислите сумата, която трябва да платите, чрез калкулатора на НАП. Вноски се плащат в интернет, по банков път и чрез пощенски запис по образец. НАП напомня на студентите в задочна форма на обучение, че те са самоосигуряващи се лица и трябва сами да плащат осигуровките си, в случай че не ги осигурява работодател.

За повече информация - www.nap.bg и тел. 0700 18 700 (на цената на един градски разговор).

Бъди отговорен към себе си!

Last modified: 2020-06-24