Югозападният университет "Неофит Рилски" приветства всички кандидат-студенти.

Вие може да отпратите Вашите запитвания свързани с предстоящия прием на студенти по електронната поща на адрес admission@swu.bg или на следните телефони:

 • Дирекция "Образователни дейности": +359/893 459 218
 • Директор "Образователни дейности": +359/878 82 00 64
 • Факултет по педагогика: +359/73/588 524
 • Филологически факултет: +359/73/588 523
 • Стопански факултет: +359/893 459 214
 • Правно-исторически факултет: +359/73/886 617; +359/73/588 515
 • Философски факултет: +359/73/588 520
 • Факултет по изкуства: +359/73/588 533
 • Природо-математически факултет: +359/73/588 531
 • Технически факултет: +359/73/885 162; +359/73/885 163
 • Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт": +359/73/588 530
Последна промяна: 2021-02-01