Дирекция, отдел, сектор / позиция Име и фамилия Телефон E-mail
Помощник-ректор Николай Тахов +359/73/885 515 tahov@swu.bg


мобилен еквивалент:. +359/886 878 790
Пълномощник по качеството Проф. д-р Мария Младенова Кичева
mkicheva@swu.bg
Експерт "Реклама"
Веска Арабаджиева +359/889 112 065
proffice@swu.bg
Финансов контрольор Радка Кундева +359/73/588 562 radka@swu.bg


мобилен еквивалент:. +359/882 818 562
Дирекция "Образователни дейности"
Директор Красимир Папучаров +359/73/588 576 papu4arov@swu.bg
Ръководител отдел Организационно методичен


Отдел "Информационно осигуряване"
Крум Гълъбов


krumg@swu.bg

Божин Якимов
b.yakimov@swu.bg

Елена Андонова
draganova@swu.bg
Главен специалист "Учебна дейност - магистърски програми, акредитация и продължаващо обучение" София Цветанова +359/ 893 45 92 18
sofi_tsvetanova@swu.bg
Специалист - обработка на данни Веселин Сиджимков +359/73/588 564 veselin_sidjimkov@swu.bg
Специалист Елена Балабанска +359/73/588 576 balabanska@swu.bg
Инспектор СБВ Галина Аврамова-Андрова +359 888 848 008; +359 887 490 746
androva@swu.bg
Инспектор "Чуждестранни студенти" Станислава Андонова

+359/73/588 598

+359/882 818 598

fsoffice@swu.bg
Отдел "Международни образователни програми и сътрудничество"
Експерт Станислав Грозданов +359/73/588 599 stanislav_grozdanov@swu.bg


мобилен еквивалент: +359/882 818 599 iroffice@swu.bg


+359/886 627 904


мобилен еквивалент: +359/882 818 578
Отдел "Научни проекти"
Началник Проф. д-р Петър Миланов +359/73/588 574 milanov@swu.bg
Главен експерт Павлина Шейтанска +359/73/588 577 evroproekti@swu.bg
Специалист Весела Билева мобилен еквивалент: +359/882 818 577 research@swu.bg
Специалист Антония Донева мобилен еквивалент: +359/882 818 577 adoneva@swu.bg
Отдел "Университетски кадри и правно осигуряване"
Главен юрисконсулт Мая Бъскова +359/73/588 561 mbuskova@swu.bg
Инспектор Христина Ангелова мобилен еквивалент: +359/882 818 561 ina0303@swu.bg
Инспектор Емил Янков +359/73/885 503


мобилен еквивалент:. +359/882 818 585
Отдел "Академично и научно развитие"
Инспектор Александър Попкочев +359/73/588 566 insp.edu@swu.bg
Инспектор Деница Маревска мобилен еквивалент: +359/882 818 566 d.marevska@swu.bg
Отдел "КТО" (IT Отдел)
Офис организатор
+359/73/588 555 pandev@swu.bg
Отдел "Административно обслужване и координация"
Началник /Административен секретар Камелия Илиева +359/73/885 501 info@swu.bg


мобилен еквивалент: +359/885 878 734


факс: +359/73/885 516
Секретар "Обща канцелария" Красимира Златкова +359/73/885 505


мобилен еквивалент: +359/882 818 588
Секретари на основните звена
Правно-исторически факултет Биляна Младенова
+359/73/886 617 admin@law.swu.bg
Природо-математически факултет Христина Ковачева +359/73/588 531 pmf@swu.bg
Стопански факултет Миглена Василева +359/73/885 952 economics@swu.bg
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" Йорданка Шопова +359/73/588 530 fozs@swu.bg
Факултет по изкуствата Вяра Дюлгерова +359/73/588 533 art@swu.bg
Факултет по педагогика Радослава Кирова
+359/73/588 524 fped@swu.bg
Филологически факултет Величка Сотирова +359/73/588 523 filologia@swu.bg
Философски факултет Ива Димитрова +359/73/588 520 filosofski@swu.bg
Технически факултет Виолета Войнова +359/73/885 162 technical@swu.bg
Университетска библиотека "Неофит Рилски" abonament@swu.bg
Библиотечно-информационен отдел Жана Маркова +359/73/588 593 swu.lib@swu.bg


мобилен еквивалент: +359/882 818 593
Център "Кариерно развитие"
Ръководител доц. д-р Блага Джорова +359/73/588 517 career@swu.bg
Експерт Весела Лачева/Весела Билева +359/73/588 517 career@swu.bg


мобилен еквивалент: +359/882 818 517
Отдел "Финансово-счетоводен"
ВрИД Главен счетоводител
Миглена Маноилова
+359-73-588-584 megi@swu.bg
Счетоводител Ангелина Сотирова +359/73/588 571 ani@swu.bg
Счетоводител Румяна Поповска +359/73/588 571 fsd@swu.bg
Счетоводител Соня Стоянова +359/73/588 563 sonka@swu.bg
Счетоводител Мира Кехайова +359/73/588 563 mira_mira75@swu.bg
Счетоводител Румяна Манова +359-882-566 929 r_manova@swu.bg
ТРЗ Рени Давидкова +359-73-588 572
reni@swu.bg
Каса Даниела Гошева +359/882 588 589
daniela.gosheva@swu.bg
Отдел "Капитално строителство и поддръжка"
Началник Петина Андреева +359/73/588 597


мобилен еквивалент: +359/882 818 597
Домакин, Учебен корпус № 1 Стефан Урдарски +359/73/588 510
Домакин, Ректорат Стефан Урдарски +359/73/588 569
Домакин, Учебен корпус № 2, 3 и 4 Кирил Янински +359/899 820 070
Дирекция "Студентски столове и общежития"
Домакин СО 1
Костадин Шопов +359/888 777 488
kshopov@swu.bg
Домакин СО 2

Валери Нешев

+359/887-839-647 valeri_neshev@swu.bg
СО 1 портал

+359/73/885 609
СО 2 портал

+359/73/885 608

Управител на Студентския стол

Мария Стоймирска +359/894-426-029 maria.stoymirska@swu.bg
Университетски център "Бачиново"
Управител Тодор Златков +359/73/831 824 bazabachinovo@swu.bg


мобилен еквивалент: +359/889 878 734
Last modified: 2021-11-09