Head: доц. д-р Иван Дреновски Secretary: Antonia Stoymirska
Faculty Building 4, Room 102
tel: +359-73-831 825
e-mail: katedrageoos@swu.bg

Катедра "География, екология и опазване на околната среда" е основана през 1993 г. като "Инженерна екология и география", с ръководител проф. дтн. инж. Христо Христов. В този период тя е част от Инженерно-педагогическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски". Периодът се характеризира с укрепване на кадровия състав.

След 2001 г. катедрата е преименувана на "География, екология и опазване на околната среда" и преминава в състава на Природо-математическия факултет. Създадена е възможност за сериозно кадрово развитие. Нараства броят на хабилитираните преподаватели на основен трудов договор и участието на преподавателите в научноизследователската дейност на университета. Към момента съставът на катедрата наброява 15 преподаватели на основен трудов договор и 2 гост преподавателя.

Ръководители на катедрата през годините са били проф. дтн. Христо Христов и доц. д-р инж. Михаил Михайлов.  От 2012 г. до 2020 г. ръководител на катедрата е доц. д-р инж. Константин Тюфекчиев. Понастоящем ръководител на катедрата е доц. д-р Иван Дреновски.

Last modified: 2020-06-10