Общото събрание на Студентския съвет на свое заседание  проведено на 12 декември 2018 г. избра новото си ръководство.

За председател бе избран Али Мехмед Мисанков - студент трети курс, специалност "Международни отношения" в Правно-историческия факултет.

За  заместник-председатели бяха избрани Емил Петьов Терзиев - студент трети курс, специалност "Международни отношения" в Правно-историческия факултет и Радост Василева Василева - студентка трети курс, специалност "Физическо възпитание и спорт" във Факултета по педагогика.

За секретар на Студентския съвет бе избрана Габриела Светославова Станкова - студентка трети курс, специалност "Международни отношения" в Правно-историческия факултет.

Новите членове на Управителния съвет са:

  • Ина Петрова Ангелова (преизбрана) - 4-и курс, специалност "Компютърни системи и технологии", Технически факултет;
  • Георги Ангелов Пенчов (преизбран) - 4-и курс, специалност "Социална педагогика", Факултет по педагогика;
  • Румяна Александрова Митова - 2-и курс, специалност "Финанси", Стопански факултет;
  • Велислав Иванов Сатиев - 2-и курс,  специалност "Международни отношения", Правно-исторически факултет;
  • Ангела Зелничка (преизбрана) - 3-и курс, специалност "Логопедия", факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт";
  • Мартин Антонов Стойнев - 2-и курс, специалност "Психология", Философски факултет;
  • Евелина Стоименова (преизбрана) - 3-и курс, специалност "Английска филология", Филологически факултет;
  • Спас Атанасов Гегов - 3-и курс, специалност "Педагогика на обучението по география и история", Природо-математически факултет;
  • Василена Маринова Димитрова (преизбрана) - 2-и курс, специалност "Културология и културен мениджмънт", Факултет по изкуствата.
Последна промяна: 2019-11-25