Уважаеми колеги,

на 24 юни 2021 г. /четвъртък/ от 08.00 ч. в зала 103 на Учебен корпус № 1 ще се проведе Общо събрание на студентите и докторантите от Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" за избори на студенти-делегати в Общото събрание на Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".


Гласуването ще продължи до 11:00 ч. в стая 1103 (Учебен корпус № 1) Предложения се подават до 17.00 ч. на 23 юни 2021 г. на

e-mail: studentcouncil.swu@gmail.com .

Заявление-бланка може да изтеглите от сайта на университета www.swu.bg -> Профил на университета/Студентски съвет .

Моля носете документ, удостоверяващ, че сте студент в ЮЗУ "Неофит Рилски"!

Правото си на глас може да упражни всеки студент от Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт", който се обучава в редовна форма.

 

 

 

Студентски съвет

Последна промяна: 2021-06-18