Уважаеми колеги,

на 29 април 2021 г. /четвъртък/ от 09:00 ч. в зала 103 на Учебен корпус № 1 ще се проведе Общо събрание на студентите и докторантите от Факултета по педагогика за избори на студенти-делегати в Общото събрание на Факултета по педагогика.


Гласуването ще продължи до 13:00 ч. в стая 1103 (Учебен корпус № 1) Предложения се подават до 17:00 ч. на 28 април 2021 г. на e-mail: studentcouncil.swu@gmail.com .

Последна промяна: 2021-04-26