Уважаеми колеги!

Имайки предвид инцидента (от 25.11.2009г.) с нашите колеги-студентки от ЮЗУ, Студентски Съвет изразява своята категорична  позиция и строго осъжда посегателството над тях, които са поредната жертва на престъпността в страната.

Съблюдавайки бързата реакция на полицията за задържане на заподозрените, призоваваме законодателната власт и правораздавателните органи да предприемат подобни  бързи и адекватни мерки за предотвратяване на подобен род посегателства. В този смисъл очакваме справедлив и обективен съдебен процес за извършителите, за да можем всички ние да оползотворим студентските си години!

Студентски Съвет  е съпричастен към случилото се с нашите колеги и изразява надежда за бързото им възстановяване, както и пълноценното им завръщане към академичния живот!

Последна промяна: 2018-11-16