Успешно приключи онлайн конкурсът за кандидат-студенти в областите на изкуствата, организиран от Факултета по изкуствата към Югозападния университет "Неофит Рилски". Комисии по съответните изкуства оцениха материалите, изпратени от кандидатите.

Отличени в първия етап на конкурса са:

Специалност "Мода"

 • Ралица Николаева Витанова - I място
 • Кристиян Иванов Петков - I място
 • Александра Ивайлова Янкова - II място
 • Добринка Миткова Казакова - II място
 • Петър Ангелов Ангелов - III място
 • Добринка Янева Щърбова - поощрителна грамота
 • Виктория Милчова Кирчанова - поощрителна грамота

Специалност "Педагогика на обучението по изобразително изкуство"

 • Георги Антонов Марулевски - I място
 • Ангелина Крумова Попова Иванова - II място
 • Елена Кирилова Пунева - III място
 • Гергана Георгиева Младенчева - поощрителна грамота
 • Ани Иванова Цанова - поощрителна грамота

Телевизионно, театрално и киноизкуство

 • Карина  Георгиева Димитрова - Второ място
 • Велислава Георгиева  Бецинска - Второ място
 • Йордан Георгиев Гюрджеклиев - Второ място
 • Антон Иванов Тодоров - Трето място
 • Моника Симонова Димитрова - Първо място
 • Ярослав Любомиров Ставрев - Второ място
 • Лъчезара Станиславова Йорданова - Първо място
 • Биляна Стоянова Атанасова - Второ място

Специалност "Култура и медии"

 • Лияна Йорданова Стоичкова - I място
 • Георги Асенов Митев - I място
 • Петър Ангелов Ангелов - I място
 • Антон Тодоров - II място

Специалност "Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)"

 • • Христина Павлова Ненкова - I място
 • • Костадин Кирилов Запрев - I място
 • • Георгия Енчева Райкова - I място
 • • Вероника Каймаканова - I място

Специалност "Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)"

 • Христина Павлова Ненкова - I място

 • Костадин Кирилов Запрев - I място

 • Георгия Енчева Райкова - I място

 • Вероника Каймаканова - I място