Банкова сметка за такси на студенти в лева и валута

Банка: Общинска банка АД
IBAN: BG62SOMB91303160613000
BIC: SOMBBGSF

Таксата за обучение се внася само по посочената банкова сметка.
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕ - собствено и фамилно, ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР на студента и ФАКУЛТЕТ.
За "основание за плащане" се изписва "ТАКСА за ОБУЧЕНИЕ".
Титуляр: ЮЗУ

 

 

 

Набирателна сметка само за гаранции и депозити.

Банка: Общинска банка АД
IBAN: BG53SOMB91303360613000
BIC: SOMBBGSF

 

Сметката за Европейски проекти в EURO

Банка: Общинска банка АД
IBAN: BG97SOMB91303460613000
BIC: SOMBBGSF

Последна промяна: 2021-03-05