Университетски ресурси
bb Богат ресурс с електронно учебно съдържание с лекции, тестове, дискусии, журнали и уикита. Платформата е поддържана от Центъра за дистанционно обучение при ЮЗУ "Неофит Рилски".
leo Електронно учебно съдържание на Лабораторията по електронно обучение при ЮЗУ "Неофит Рилски".
Външни ресурси
oc Безплатен и всеобхватен ресурс, който е колекция от отворени курсове с видео и аудио лекции на преподаватели в Харвард, Принстън, МТИ.
springer Пълнотекстов достъп до списанията на Springer за 2015 г. с архив до 1997 г.
Последна промяна: 2019-10-08