Югозападният университет "Неофит Рилски" е единственият български университет, който получи финансиране по програма "Жан Моне" - модул , част от "Еразъм+". Ръководител на научния проект "Емпатия 2020" е проф. д.н. Мирослава Кортенска. Проектът е разработен съвместно с проф. д-р Йоана Спасова от БАН.

"Емпатия 2020" е класиран сред 20-те проекта от общо 240 одобрени в цяла Европа. В рамките на три години той ще бъде разработван със студенти и докторанти в Югозападния университет. Целта му е да повиши знанието и споделянето на европейската култура през 20-и и началото на 21-и век. Проектът предвижда също създаването на публикации и сборник с академични разработки.