Филологическият факултет при Югозападния университет "Неофит Рилски"  организира обучение по японски език. Студентите от всички  факултети и специалности могат да изучават японски език като избираема учебна дисциплина.

В курса могат да се включат преподаватели, служители на Югозападния университет и граждани (срещу заплащане).

Часовете се провеждат от японски преподавател, говорещ български език.

Заявления  за записване в курса се подават лично в стая 568 на Учебен корпус № 1 (пети етаж, Филологически факултет, деканат, тел. 073 588523).

 

Крайният срок за подаване на заявленията е 11 октомври 2021 г.

Първата среща с начинаещата група за определяне на графика ще се проведе на 11 октомври 2021 г. от 17.00 ч. в зала 529, Учебен корпус № 1.