Статията "Ковид-19 като глобален риск и глобален шанс" на доц. Светлана Христова, преподавател във Факултета по изкуствата, е публикувана в дигиталното списание European Sociologist, орган на Европейската социологическа асоциация (ESA). Статията е подготвена в отговор на покана към всички членове на ESA за отразяване на Ковид-19 кризата в специализиран брой 46 Pandnemic (Im)Possibilities. Селекцията на текстовете е осъществена сред повече от 250 заявки, което свидетелства за високите селекционни стандарти.

Глобалната пандемия е разгледана като "генерална репетиция" на задаващото се рисково общество, което ще промени фундамента на нашата цивилизация. Текстът може да бъде прочетен тук:

https://www.europeansociologist.org/issue-46-pandemic-impossibilities-vol-2/mediating-covid-covid-19-global-risk-and-global-chance