Преподаватели и студенти от специалност "Връзки с обществеността" в Югозападния университет "Неофит Рилски" участваха в ежегодното национално издание "Денят на Бернайс". В рамките на събитието, организирано от Българското дружество за връзки с обществеността, съвместно със СУ "Св. Климент Охридски" се състоя и студентският конкурс "Като Бернайс".

Югозападният университет бе представен от два отбора, в които участваха второкурсниците Антония Танчева, Никол Цветкова, Теодор Димитров с ментор ас. д-р Милена Янкова и Изабел Иванова, Анна-Мария Цолова и Силвия Соколова с ментор доц. д-р Димитрина Стефанова. Вторият отбор бе отличен със Специалната награда в конкурса.

Студентите трябваше да представят и защитят своите креативни идеи на тема "Ерата на инфлуенсърите - идентичност и измеримост" пред 8-членно жури, съставено от представители на практиката и университетски преподаватели.

Доц. д-р Димитрина Стефанова и ас. д-р Милена Янкова, освен като ментори на отборите и участници в журито, бяха панелисти в кръглата маса "Етика на влиянието - инфлуенсъри и последователи". Те заедно с колеги преподаватели от други университети и изявени представители на практиката дискутираха академичния подход и изследванията на етичната страна на комуникациите в ерата на социалните мрежи, отговорността на инфлуенсърите и компаниите, връзките инфлуенсър-скандал - бизнес-етичност.

В последния ден на изданието в "Деня на Бернайс 2019" представителите на Югозападния университет се включиха активно в конференцията "Ерата на инфлуенсърите - край или ново начало" с участието на популярни влогъри и инфлуенсъри.

Талантливите и мотивирани студенти от специалност "Връзки с обществеността" за пореден път доказаха своята отлична университетска подготовка на национално ниво. Това е поредната награда, която студентите по PR печелят. Успехите им са резултат и на непрестанната и целенасочена работа на катедра "Връзки с обществеността", ръководена от доц. д-р Славянка Ангелова.