Преподаватели и докторанти от Научната лаборатория по културен туризъм на катедра "Културология" към Факултета по изкуствата документираха с дрон ключови паметници от културното наследство на Югозападна България.

Този съвременен подход за изследване на културното наследство дава добри възможности за наблюдение на терена и значително разширява изследователския периметър, спомага за откриване на нови гледни точки и нови паметници на културата.

Освен това въздушните снимки разкриват впечатляващи кадри от красотата на региона и показват неговия потенциал като средище за развитие на културен туризъм.

Заснети от въздуха бяха забележителни културно-исторически паметници за региона, като импозантното мегалитно светилище "Градището" в Долно Дряново, както и по-малко известни на обществеността, но не по-малко значими със своя потенциал паметници, като скалната гробница над село Жижево, и скалното светилище на връх Виденица.

Дискутирани бяха актуални проблеми в опазването на културното наследство, новите технологии в музейното дело и развитието на културния туризъм в региона.

Изследването беше реализирано по Националната научна програма КИННПОР.

Екипът получи безусловно съдействие и от местната общност, като отправя специални благодарности към колектива на Историческия музей в Петрич, Археологическия музей в Сандански, Историческия музей в Гоце Делчев и към кмета на с. Жижево г-н Малин Койруков.