Второкурсници от Факултета по педагогика към ЮЗУ "Неофит Рилски" отбелязаха 3 декември - Международен ден на хората с увреждания.

Облечени в тениски с надписи, показващи съпричастност и готовност да приемат различните деца, студентите бяха част от организираното от Центъра за специална образователна подкрепа "Св. Паисий Хилендарски" - Благоевград мероприятие. В продължение на един час те играха, пяха и се веселиха с децата от Центъра и с гости от всички училища на територията на града. Заредени с много положителни емоции, всички си обещаха да продължат тази инициатива.

След посещението си в Центъра, студентите продължиха да раздават флаери в Първи учебен корпус, с които информираха своите колеги и преподаватели за различните видове нарушения.