Виртуална студентска и докторантска научна сесия под надслов "Лаборатория за наука" проведе Факултетът по педагогика към Югозападния университет "Неофит Рилски". Началото на ежегодния форум е поставено през 2008 година от проф. д. н. Добринка Тодорина, бивш заместник-декан на Факултета по педагогика по научноизследователската дейност и докторантското обучение. Тя бе сред официалните гости на научното събитие.

Сесията бе официално открита от декана на Факултета по педагогика доц.д-р Янка Стоименова.

"Усложнената обстановка в страната не можа да сломи Вашия упорит труд и нестихващ ентусиазъм и не можа да попречи на подготовката и участието Ви на този важен за Факултета по педагогика научен форум", обърна се към участниците доц. Стоименова. Тя поздрави студентите, докторантите и научните ръководители за усилията, които полагат и за творческия им оптимизъм.

Благодарение на съвременните технологии, чрез електронно базираната платформа BigBlueButton, деканското ръководство заедно с преподаватели, гости, студенти и докторанти се срещнаха чрез виртуална връзка. От разстояние в електронна среда се включиха 33-ма участници. Младите изследователи демонстрираха компетентност в сферата на педагогическото познание, история на педагогиката, работата на деца със специални образователни потребности, физическото развитие и здраве на подрастващите, организационната култура и много други. Статиите ще бъдат издадени в сборник "Лаборатория за наука - 2020".