На 02.07.2021 г. се проведе заключителна онлайн конференция по проект "AGRI-ABILITY", финансиран по Европейската програма за междурегионално сътрудничество INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020. В конференцията взеха участие преподаватели от Правно-историческия и Стопанския факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Доц. д-р Гергана Ангелова поздрави участниците в конференцията от името на проф. д-р Преслав Димитров, ръководител на екипа за изпълнение на проекта в ЮЗУ "Неофит Рилски". Тя изнесе презентация и представи резултатите по проект "AGRI-ABILITY", изпълнени от Югозападния университет в качеството му на Партньор № 3 по проекта. В конференцията взеха участие от гръцка и българска страна и представители на водещия партньор по проекта - гръцката организация на хора с увреждания "Препато", както и представители на организации-партньори по проекта -  Университета Демокрит, Гърция и Агенцията за европейска интеграция, Хасково.