На тържествена церемония днес, ректорът на Югозападния университет "Неофит Рилски" проф. д-р Борислав Юруков връчи почетното звание "Доктор хонорис кауза" на един от най-изтъкнатите съвременни балканисти и специалисти по история на Югоизточна Европа и Близкия Изток - проф. Карл Казер от Университета в Грац, Австрия.

Предложението за удостояването с почетното звание на най-голямото висше училище в Югозапада България е на Филологическия факултет и на Правно-историческия факултет.

Карл Казер е роден в 1954 г. в с. Пишелсдорф, провинция Щирия, Австрия. През 1980 г. завършва история и славистика в Университета Карл Франценс в Гарц със специализация по история на Югоизточна Европа. От 1980 г. работи в института по история в Университета в Грац. Хабилитира се през 1985 г., от 1996 г. е редовен професор в Института по история, а от 1998 г. - директор на Центъра за изследване на балканските общества и култури към университета в Грац. Автор е на повече от 20 монографии за историята на Югоизточна Европа на немски и английски език. С тези думи деканът на Правно-историческия факултет доц. д-р Николай Марин представи новия "Доктор хонорис кауза" на Югозападния университет. Той отбеляза още, че проф. Казер е дългогодишен сътрудник и член на редакционната колегия на сп. "Балканистичен форум", издание на Международния университетски семинар по балканистика към ЮЗУ "Неофит Рилски".

Удостояването на проф. Карл Казер с почетното звание е признание за дългогодишните и неуморни усилия на един изключително авторитетен чуждестранен учен за трайно сътрудничество с Югозападния университет "Неофит Рилски". То е признание към учен, който цени високо работата на българските си колеги и значението на изградените връзки с тях, както и работата с младите хора в науката.

Това признание допринася за устойчивостта на вече изградения диалог и ще даде възможност за по-тясно сътрудничество между двата университета и засилване на научния и академичен обмен.

В рамките на церемонията, на която присъстваха студенти, преподаватели и докторанти, проф. Карл Казер изнесе публична лекция на тема: "Cultures in the Visual Balkans: Challenge of the 21st Century?"

Снимки от събитието