Дванадесет студенти от специалностите  "Педагогика на обучението по изобразително изкуство" и "Мода" в Югозападния университет "Неофит Рилски" представиха 28 творби на традиционната изложба в Арт салона на Радио Благоевград.

Изложба по случай студентския празник - 8 декември откри ръководителят на катедра "Изобразително изкуство" проф.  д-р Емил Куков.

Произведенията, които студентите от Югозападния университет представиха, са от различни жанрове: композиции - фигурални и абстрактни, пейзаж, натюрморт, портрет, включващи разнообразни техники.

Повечето от творбите са правени извън учебните ателиета и показват  творческите търсения и стилови предпочитания на авторите. Професор Куков поздрави участниците с наближаващия празник, като им пожела здраве, много успехи в учението и изкуството, на което са се посветили.

Творбите ще бъдат разположени в Арт салона на Радио Благоевград до края на месец декември.

Снимки от събитието