Излезе новата книга на проф. Валентин Канавров Трансценденталният път към човека, София: изд. "Изток-Запад", 512 с. Книгата е том 5 от критическата метафизика на Канавров. В теоретично отношение по формално-рационален и феноменологично-трансцендентален начин се концептуализира една нова трансцендентална антропология.