Студенти от шест държави, обучаващи се по програмата "Еразъм+" в Югозападния университет "Неофит Рилски", се запознаха с нематериалното културно наследство на Пиринския край, с типични за района традиции и обичаи. На срещата, организирана за Еразъм студентите, присъстваха и петима студенти от  Тиендзинския университет за чужди езици, Китай, които са на едногодишен обмен в ЮЗУ "Неофит Рилски", в рамките на договор за сътрудничество между двете институции.

Студентите имаха възможност да видят възстановка на обред от традиционна българска сватба. Те бяха впечатлени от изпълненията на мъжката фолклорна група "Войводите" от с. Мосомище и Женската фолклорна група от гр. Симитли. Гостуващите групи получиха почетни грамоти от декана на Факултета по изкуствата проф. днк Васил Марков.

Срещата, която се проведе в Първи учебен корпус, завърши с право българско хоро, в което ръка за ръка се хванаха студенти от няколко държави и показаха, че танцът обединява.

Събитието бе организирано от третокурсничката от специалност "Култура и медии" Елена Ангелова и докторантът от катедра "Културология" Кристиян Ковачев,

с подкрепата на Студентския съвет и Факултета по изкуствата.