От академична 2019/2020 година студентите от Факултета по изкуствата към Югозападния университет "Неофит Рилски" ще се обучават в обновената концертна зала №337 в Учебен корпус № 1.

Реновирането на залата е първата стъпка по реализирането на проект за подкрепа на млади учени - "Художественотворчески център за старинна музика и фолклор". Помещението е оборудвано с нови 104 концертни стола и настилка, подходяща за запазването на акустическите особености. Привилегията от реализацията на такова арт пространство е възможност Югозападният университет "Неофит Рилски" все по-категорично да отстоява позицията си на притегателен център за осигуряване на възможност за обучение, художественотворчески срещи, музикално-сценични и танцови изяви на настоящи и бъдещи студенти, преподаватели, както от страната, така и от чужбина.