Днес в Югозападния университет "Неофит Рилски" се проведе разширен ректорски съвет, на който присъстваха ректорът на университета проф. д-р Борислав Юруков, заместник-ректорите проф. д.изк. Йордан Гошев, доц. д-р Ицка Дерижан и доц. д-р Иванка Станкова, както и деканите на деветте факултета.

Основните въпроси, които бяха обсъдени на днешното заседание са свързани с приключване  на учебната година в Югозападния университет "Неофит Рилски", провеждането на семестриалните и държавните изпити, както и докторантското обучение, в условията на извънредно положение. На срещата бе отбелязана и високата активност на студентите в обучението от дистанция.

Всички присъстващи се обединиха около решението учебната година в Югозападния университет да завърши от дистанция, по вече утвърдения график. Това ще е възможно за по-голямата част от специалностите. За някои специалности като "Спорт", "Кинезитерапия", "Акушерка", "Медицинска сестра" и др., които обективно изпитват затруднения в практическото обучение, ще се обсъждат и ще се търсят начини от страна на факултетите и в максимална полза за студентите, годината да завърши успешно. Не се предвижда отлагане на предстоящите семестриални и държавни изпити, което ще позволи на студентите да се дипломират.

Предстои днешните становища да бъдат утвърдени на предстоящите факултетни и академичен съвет.