Силвия Димитрова от специалност "Връзки с обществеността" е носител на стипендията в националния конкурс на Българското дружество за връзки  с обществеността (БДВО) проф. Тодор Петев на тема "Комуникации по време на  световна и икономическа криза". Специалната награда е от семейството на проф. Тодор Петев и включва грамота, парична награда и възможност да участва безплатно във всички събития и обучения на БДВО.

Силвия Димитрова разработи своето академично есе във връзка с учебната дисциплина "Кризисен PR", която е пряко обвързана с традиционните и съвременни похвати за управление и комуникации по време на криза под менторството на  доц. д-р Димитрина Стефанова.

Възпитаничката на Катедрата по връзки с обществеността получи отличието в Деня на PR специалиста - 7 юли. В същия ден доц. д-р Димитрина Стефанова и Силвия Димитрова взеха участие в дискусията на БДВО "Стратегическата роля на комуникациите".

Всяка година БДВО организира национални PR конкурси и дискусии, в рамките на които се споделят добрите практики и се дискутират теоретични и практически тенденции в комуникационния бранш.

От 2013-та година насам това е поредното национално отличие за PR постижения на студенти от Югозападния университет "Неофит Рилски".