През учебната 2020/2021 година в Югозападния университет "Неофит Рилски" предстои създаването на клас по органно изкуство.Студентите ще получат редкия шанс да се докоснат до магията на най-богатия на тембри музикален инструмент - органа. Класът ще води един от най-известните български органисти д-р Стефан Далчев, завършил във Ваймар, Германия.

Факултативното изучаване на орган в ЮЗУ "Неофит Рилски" ще спомогне основно за разширяване музикалната култура на студентите, но и придобиване на нови, различни от пианото навици на музициране, както и едно друго слушане на многогласие.

Органът - "царят" на инструментите, както го наричат - се появява в Западна Европа от Византия и тук намира благодатна почва за развитие.

Присъствието му се открива в различни музикални жанрове: като соло-инструмент, в камерната музика, в ораториално-кантатната, в симфоничната и, разбира се, в църковната с ярки незабравими шедьоври. Тъй като богослужението в православната църква е акапелно, органното изкуство е едно ново явление в музикалния живот, една нова, голяма врата към световните съкровища на културата, която спомага за по-доброто им и задълбочено опознаване.