Доц. д-р Бинка Добрева, преподавател в катедра "Музика" на Югозападния университет "Неофит Рилски", получи най-високото отличие на Националния комитет към международния съвет за традиционна музика към "ЮНЕСКО".

Тя бе отличена от 8-членно жури с председател проф. д.изк. Лозанка Пейчева от Българската академия на науките в рамките на X-ия Международен фолклорен фестивал "Атлиманска огърлица" в град Китен, с директор Златка Ставрева.

Наградата, която доц. Добрева получи, е за опазване на традиционната култура и високи художественотворчески резултати.

Това е поредното признание за отличните вокални умения, репертоар, цялостно присъствие на доц. Добрева и блестящото представяне на нейните студенти.