Успешно приключи онлайн конкурсът за кандидат-студенти за статия на тема "Коронавирус и медии", организиран от катедра "Културология" към Факултета по изкуствата. Отличените участници получават възможност за директен прием в специалност "Култура и медии". Тричленна комисия от катедрата оцени най-добрите статии и отличи следните участници:

  • Лияна Йорданова Стоичкова - I място
  • Георги Асенов Митев - I място
  • Петър Ангелов Ангелов - I място
  • Антон Иванов Тодоров - II място