Югозападният университет "Неофит Рилски" за пореден път бе домакин на международния симпозиум "Мегалитни паметници и култови практики", чийто основен организатор е "Университетският научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури".

Третото издание на научния форум, който тази година се проведе онлайн, е посветено на 60-годишнината на основателя на Центъра и основоположник на Симпозиума проф. д.н.к. Васил Марков.

В международното онлайн събитие се включиха учени от над 12 държави, сред които Русия, САЩ, Аржентина, Индия, Италия, Франция, Великобритания, Португалия и други.

Форумът даде възможност на участниците да представят мегалитни паметници от цял свят, да дискутират методите за проучвания, проблеми на опазването и експонирането им. Участниците се насладиха на четири дигитални пътувания, които представиха най-значимите мегалитни паметници на Южна и Югозападна България. Голяма част от учените изявиха желание да посетят България и Югозападния университет "Неофит Рилски" в най-скоро време.

Симпозиумът се реализира с подкрепата на Националната научна програма "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие (КИННПОР)". Съорганизатори на научното събитие са: Факултетът по изкуствата, катедра "Културология", Институтът за космически изследвания и технологии при БАН, Народната астрономическа обсерватория "Юрий Гагарин" - Стара Загора. В това издание, като съорганизатори участват и научни институции от гръцка страна в лицето на Laboratory of Folklore and Social Anthropology, Democritus University of Thrace, както и Student Association "Ekataios", Hellenic Open University.