На 9 декември 2020 г. на 63-годишна възраст завинаги ни напусна един добър и достоен човек, изключителен преподавател, колега и приятел.

Доцент Стефанов е изявен учен и специалист в областта на комуникационната техника. Професионалният му път в Югозападния университет "Неофит Рилски" започва през 2014 година. От 2018 г. е заместник-декан на Техническия факултет. Доцент Стефанов е автор на множество публикации в научни списания и сборници, свързани с комуникационната техника и технологии, на редица учебници и учебни пособия. Участвал е в десетки национални и международни научни форуми.

От 1993 г. до 2011 г. заема различни ръководни постове в Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Участва в управлението на различни проекти, свързани с изграждане на телекомуникационни инфраструктури, в разработката на различни закони и нормативни актове.

Добрите хора не умират! Те винаги оставят светла диря и достоен път, по който да вървим!

 

Поклонението ще се състои на 12.12.2010 г. (събота) от 14:00 ч. на Централните софийски гробища.

 

Поклон пред светлата му памет!