До 31 януари 2022 г. Университетската библиотека на ЮЗУ "Неофит Рилски", с посредничеството на Българския информационен консорциум, осигурява достъп до колекцията от електронни книги на Taylor and Francis.

Taylor and Francis са сред най-големите издатели на електронни книги в света.
Колекцията включва 138 000 заглавия на английски език. В пробния достъп не са включени заглавия с DRM защита и такива, класифицирани като учебници (textbooks). По-голямата част от заглавията са или част от ROUTLEDGE IMPRINT или CRC PRESS IMPRINT.

Колекцията можете да разгледате тук.