Днес се проведе информационен ден по Проект "Agri-Ability", финансиран по Програмата за сътрудничество "INTERREG V - A" на Европейския съюз. Онлайн събитието бе организирано от партньор № 3 по проекта - Югозападния университет "Неофит Рилски". В информационния ден, който се проведе чрез платформата "BigBlueButton", участваха представители на Стопанския факултет, Правно-историческия факултет и Природо-математическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски", представители на гръцката консултантска фирма "Ехми", на водещия партньор по проекта - гръцката организация на хора с увреждания "Препато", както и представители на организации-партньори по проекта - Университета Демокрит, Гърция и Агенцията за европейска интеграция, Хасково

В събитието взеха участие още д-р Димитър Маникатов, ръководител на терапевтично-консултативни центрове "Живот без болка" и Здравка Чимева, председател на Сдружение "Движение - Ние жените", Благоевград.