Министерството на образованието и науката обявява процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 година в следните чуждестранни висши училища:

  • Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки "В. Брусов" Ереван, Армения
  • Познански университет "Адам Мицкевич" Познан, Полша
  • Университет "Екс-Марсилия" Марсилия, Франция
  • Запорожки национален университет Запорожие, Украйна

Срокът за подаване на документи за участие в процедурата за подбор за преподаватели в горепосочените чуждестранни висши училища се удължава до 3 септември (петък) 2021 г. Документите се подават в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.

Обява

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидата