Над 70 студенти от Факултета по педагогика участваха в онлайн среща, организирана от Университетския център за кариерно развитие към ЮЗУ "Неофит Рилски" и фондация "Заедно в час".

В рамките на онлайн събитието Виолена Брождина, старши специалист "Прием на участници" към Фондацията, представи пред студентите кариерните възможности, които предлага програмата "Нов път в преподаването".

Участниците в срещата се запознаха с философията, целите и задачите на програмата, както и с начина на кандидатстване. Старши специалистът Виолена Брождина разказа на студентите за подкрепата, която фондацията оказва, за обученията и условията на работа на одобрените кандидати.

Крайният срок за кандидатстване в програмата "Нов път в преподаването" е 25 ноември 2021 г.

Подробна информация за програмата е публикувана на сайта на фондация "Заедно в час"