Ас. д-р Наделина Ивова от Филологическия факултет към ЮЗУ "Неофит Рилски" взе участие в Международната научна конференция на PALA (Poetics and Linguistics Association), организирана от Нотингамския университет.

Форумът се проведе в рамките на три дни в специално разработена онлайн платформа. Участваха над 249 учени от Европа, Азия, Африка и САЩ , като ас. д-р Ивова беше единственият участник, представящ България.

По време на конференцията тя представи изследването си "On some parallels in etymological figure usage in Bulgarian and Slavic folklore texts", което засяга стилистичните и граматически особености в употребите на еднокоренни конструкции в българския фолклор и във фолклора на останалите славянски народи.

Конференцията на Асоциацията се провежда ежегодно от 1980 г. насам. За четиридесет и първа поредна година бяха представени изследвания в областта на стилистиката, социолингвистиката, диалектологията, сравнителната граматика и др.