"Архитектонични принципи на хореографска режисура в балетното изкуство" е 15-тата книга на проф. д.изк. Анелия Янева, посветена на историята и теорията на балетното изкуство. Проф. Янева е преподавател в катедра "Хореография" на ЮЗУ "Неофит Рилски", дипломиран хореограф-режисьор. Тя е създател на повече от 20 самостоятелни сюжетни балета и около 90 хореографски миниатюри в Санкт Петербург, Стара Загора, Плевен, Русе, София, Благоевград, Варна, Добрич и др. Носител е на множество награди от национални и международни фестивали и конкурси: за хореография, за педагогически подход в преподаването, за научни разработки в областта на балета, за книга на годината и др.

В новата си книга проф. Янева представя принципи и закони на структуриране на три основни и задължителни за съвременната хореография подразделения: хореографска композиция, хореографска драматургия и хореографска режисура.

Проф. Янева доказва, че хореографската режисура използва принципи и закономерности от хореографската композиция и хореографската драматургия, но ги обогатява и строи цялостен сюжетен танцов спектакъл, като изгражда йерархии спрямо различните съставляващи - съгласува и съпоставя танцови и нетанцови техники; танци и музика, сценография, осветление и костюм; прави видим конфликта между героите и концепцията на режисьора за пресъздаваните събития.

В книгата сесъпоставят идеи от драматичния театър, музиката и киното - в творчеството на известните Константин Станиславски, Всеволод Мейерхолд, Михаил Чехов, Сергеай Айзенщайн, които са повлияли върху представите за хореографска режисура. Извеждат се основни закони на построение на сценичния танц, принципи на изграждане на безсюжетен, тематичен и сюжетен танцов спектакъл като проф. Янева илюстрира твърденията си посредством анализи на балетни шедьоври, предимно от ХХ и ХХI век с автори, известни световни хореограф-режисьори като Морис Бежар, Матю Борн, Пина Бауш, Джон Ноймайер и др.

Книгата е богато илюстрирана с фотографии от спектакли на специалност "Съвременна хореография", която се изучава единствено в Югозападния университет "Неофит Рилски".