Управителният съвет на Фондация "Център за обучение на адвокати - Кръстю Цончев"  удостои проф. д-р Добринка Чанкова, ръководител на катедра "Публичноправни науки", с юбилеен медал по повод 15-годишнината от основаването на фондацията. Отличието се връчва за приноса ѝ като лектор за  повишаване на квалификацията  на българските адвокати и за утвърждаване на високи професионални и етични  стандарти  в  адвокатската  професия.