Доц. д-р Блага Джорова представи съвременна интерпретация на проблема предизвикателството "приемственост"  в контекста на опознаване на околния свят от детето в предучилищна и начална училищна възраст. Тя акцентира върху нормативната приемственост, която трябва да регулира взаимодействията между учителя и детето от 3-11 години, както и структурирането на познавателното съдържание в предучилищния и началния етап на образователната система.

Лекцията е по повод заемането на академичната длъжност "доцент".
На събитието присъстваха преподаватели и студенти от Факултета по педагогика, директори и учители от детски градини в  Благоевград.

Поздравления към доц. д-р Джорова поднесоха заместник-ректорът по образователните дейности доц. д-р Ицка Дерижан, деканът на Факултета по педагогика доц. д-р Янка Стоименова, проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Веска Вардарева, директорът на ДГ "Ведрица" г-жа Антоанета Григорова и други участници в събитието.