Филологическият факултет при Югозападния университет "Неофит Рилски" организира обучение по китайски език - начинаещи и напреднали. Студентите от всички  факултети и специалности могат да изучават китайски език като избираема учебна дисциплина.

В курса могат да се включат преподаватели, служители на Югозападния университет и граждани (срещу заплащане).

Часовете ще се провеждат от китайски преподавател, говорещ английски език.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявления  за записване в курса се подават на имейл filologia@swu.bg.

 

Занятията ще се провеждат ОНЛАЙН  във вторник или в петък в удобен за кандидатите час.