Негово Превъзходителство Кристоф Айххорн, извънреден и пълномощен посланик на Федерална република Германия в България, посети днес Югозападния университет "Неофит Рилски".  Той беше посрещнат от ректора на университета проф. д-р Борислав Юруков и заместник-ректорите проф. д.изк. проф. Йордан Гошев и доц. д-р Ицка Дерижан. На срещата присъства и Димитър Станишев, съветник на посланика и успешно защитил докторантура в ЮЗУ "Неофит Рилски".

Ректорът запозна гостите с историята, развитието и успехите на Югозападния университет "Неофит Рилски".

По време на работната среща посланикът представи ролята на посолството и възможностите за сътрудничество с различни институции, сред които Гьоте-институт, Германската служба за академичен обмен и др. Бяха разисквани въпроси за обучаващите се студенти от Германия в ЮЗУ "Неофит Рилски" по програма "Еразъм+" и контактите на Югозападния университет с немски университети.

Срещата завърши с пожелания за задълбочаване на академичния обмен между България и Германия и разширяване на сътрудничеството в различни области.