На 10 декември 2021 г. в рамките на Международния проект "Подкрепа и въвеждане на планове за равнопоставеност между жените и мъжете в академичните среди и научноизследователската дейност" /Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research (SPEAR)/ се проведе лекция - дискусия, свързана с отражението на Ковид ситуацията върху равнопоставеността на половете. Лекцията бе представена от Татяна Кметова - дългогодишна изследователка на въпроса за равнопоставеността на половете от Центъра за изследвания и политики за жените.

В дискусията участваха още преподаватели от Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" и учители.