Доц. д-р Елена Ставрова, преподавател в Стопанския факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" е автор на Глава 8: "Банковата система на България: извън и във финансовата география на Европа" от колективния монографичен труд "Геофинанси между политическите и финансовите географии. Фокус върху полу-периферията на Глобалната финансова система", издаден от Edward Elgar - London.

Фокусът на тази глава е историческото развитие на банковата система на Република България след политическа трансформация през 1989 г. Тъй като страната премина от командна икономика към пазарна икономика, тя преживява пристъпи на стабилност и кризи, включващи банкова паника и рязко нарастващата инфлация. Голяма част от това е пряко свързано със стабилизиращи политики, които водят до приватизацията и чуждестранната собственост на банките и водят до задълбочаване на финансовото посредничество. Въпреки това делът на банковите активи в брутния вътрешен продукт остава сравнително скромен по международните стандарти и дори в Централна и Източна Европа. Тази глава отбелязва няколко основни точки на модулацията и разглежда потенциала за промяна, използвайки количествени и качествени инструменти на анализи.

Монографичният колективен труд Геофинанси между политическите и финансовите географии.Фокус върху полу-периферията на Глобалната финансова система изследва границите между политическите и финансовите географии, като се фокусира върху връзките между променящите се стратегии, политики и институции на държавата. Той също така разследва банки и други финансови институции, засегнати както от държавната политика, така и от глобализиращата се финансова система, както и финансовите ресурси, с които разполагат фирмите, както и домакинствата. По този начин книгата изтъква как емпиричен фокус върху полу-периферията на финансовата система може да генерира нови перспективи за заплитането между (гео) политиката и финансите.

ISBN: 9781789903843  eISBN: 9781789903850

DOI: https://doi.org/10.4337/9781789903850,   264 стр.

Редакция от Силвия Гранди, Кристиан Селар и Ювария Джафри