В рамките на академичната мобилност и междууниверситетското партньорство гл. ас. д-р Елена Калъпсъзова от Катедрата по германистика и романистика" бе поканена да води лекционен курс в Жетиския държавен университет - имени И. Жансугурова - Талдъкорган, Казахстан.Това е поредното международно признание за високото ниво на преподавателите от Филологическия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски".

Гл. ас. д-р Калъпсъзова ще води лекции по "Основи на литературния анализ" на студентите от бакалавърските специалности "Чужди езици (изучаване на два чужди езика)" и "Превод" в катедра "Чужди езици и превод" на Филологическия факултет. Дисциплината е избираема и в нея са се включили всички студенти. Обучението е на английски език, провежда се онлайн в платформата Google Meet и ще завърши с изпит.