Доц. д-р Светла Томанова и гл. ас. д-р Мария Багашева от Филологическия факултет бяха гост-лектори в Държавния университет в Омск (Dostoevsky Omsk State University, Department of Russian, Slavic and Classical Linguistics). Доц. д-р Светла Томанова представи лекция на тема: "Перевод устойчивых словосочетаний". А лекцията на гл. ас. д-р Мария Багашева беше на тема: "Diminutiveness in English and Russian (a contrastive analysis based on examples from children's books).

Онлайн лекциите се състояха на 13 май 2021 г. при силен интерес от страна на колеги и студенти от Университета в Омск. Представените теми предизвикаха сериозни научни дискусии.

Така, след академичната лекция на проф. Лариса Бутакова във Филологическия факултет през миналия октомври и лекциите на преподавателите от ЮЗУ "Неофит Рилски" в Университета в Омск, бе поставено началото на задълбочено образователно и научно сътрудничество между двата университета.