Въпреки усложнената обстановка заради коронавирусната пандемия учени от нашия университет взеха участие в ежегодната конференция на Асоциацията на славистите POLYSLAV, която тази година се проведе онлайн на 12 и 13 септември. Доц. д-р Радослав Цонев и докторант Юлиана Карпузова от Катедрата по български език към Филологическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" представиха своите доклади "За разговорните подчинителни съюзи в българската устна комуникация" и "Словooбразyвaне на прякорните имена в Кюстендил" пред изследователи слависти от Германия, Полша, Русия, Словакия, Словения, Сърбия, Украйна, Унгария, Хърватия, Чехия и Япония. Те бяха единствените участници от България, като затвърдиха трайното присъствие на учени от Югозападния университет "Неофит Рилски" в Асоциацията на славистите POLYSLAV и в организираните от нея конференции.

През 2019 г. престижният научен форум се състоя за първи път в България и негов домакин беше Югозападният университет, с което Благоевград се нареди до градове като Берлин (Германия), Прага (Чехия), Варшава (Полша), Бергамо (Италия), Москва (Русия), Цюрих (Швейцария), Киев (Украйна), Будапеща (Унгария), Нови Сад (Сърбия) и др.

Сборниците от конференциите се реферират и индексират в платформата за научни данни Web of Science и се публикуват в поредицата за славистични проучвания "Die Welt der Slaven" на авторитетното немско издателство "Harrassowitz Verlag.Wiesbaden", което има над 145-годишна история и е един от водещите световни издатели в областта на хуманитарните науки.

От миналата година за първи път в международния редакторски колектив на сборниците от POLYSLAV бяха включени и двама български преподаватели и учени - доц. д-р Борислав Попов и доц. д-р Радослав Цонев от Филологическия факултет на нашия университет.