Дирекция "Регионална служба по заетостта" гр. Благоевград съвместно с Центъра за кариерно развитие на ЮЗУ "Неофит Рилски" организираха информационен ден за студенти. Събитието протече в две сесии. По време на първата сесия студенти, обучаващи се в различни специалности, се информираха за възможностите, които предлага Бюрото по труда - Благоевград, действащи програми и мерки за заетост и професионална квалификация. По време на срещата студентите получиха информация за начините на кандидатстване, периода на активност на отделните програми, срокове и възрастови граници на кандидатите.

Втората сесия протече в рамките на проект "Твоята първа EURES работа" - целева схема за мобилност, насочена към търсещите работа в чужбина на възраст 18-35 години. Акцентира се на възможностите, които предлага схемата по отношение на работа и стаж, кой може да кандидатства, финансова подкрепа и условия за получаване на финансова помощ. База данни за работодатели, позиции и страни от европейското икономическо пространство, включени в проекта, са налични в Европейския портал за трудова и професионална  мобилност - EURES. Виртуалната разходка, която направиха студентите в него спомогна за повишаване информираността на младите хора.

Информационният ден е в резултат от дългогодишното сътрудничество между Центъра за кариерно развитие и Дирекция "Регионална служба по заетостта". В рамките на това сътрудничество ежемесечно се провеждат "Отворени приемни" ( всеки първи и трети вторник от месеца) от 10:00 до 12:00 часа, при които експерти към службата по заетостта се срещат със студенти с цел подпомагане на професионалната им  реализация. Консултациите се провеждат в Центъра за кариерно развитие.