В Югозападния университет "Неофит Рилски" се проведе специално събитие под наслов "PR в действие", организирано от четвъртокурсниците от специалност "Връзки с обществеността". Основната цел на тиймбилдинга, който се осъществи в рамките на дисциплината "Събитиен мениджмънт", бе опознаване и сплотяване на студентите от катедрата.

Програмата стартира със сформирането на пет отбора, които участваха в четири образователни игри, свързани с ролята на PR специалиста в обществото. Студентите имаха възможност да покажат придобитите знания по различните дисциплини, уменията си за творческо писане, креативно мислене, бързо решаване на казуси и отлична работа в екип.

Събитието завърши с развлекателна игра, чиято цел бе младите хора да се докоснат до българския фолклор. Задачата на студентите бе да разпознаят името на хоро от македонския край и в рамките на пет минути да научат стъпките и да го изиграят.

Отборите бяха оценявани от доц. д-р Славянка Ангелова - ръководител на катедра "Връзки с обществеността", доц. д-р Димитрина Стефанова, ас. д-р Милена Янкова и доц. д-р Николай Попов. За победител журито определи отбор № 5, в който участваха Любослава Георгиева, Кристиан Коцов, Мария Джолева, Георги Костов, Изабел Иванова, Силвия Соколова, Димитър Митков и Памела Радуканова.