На 15 януари 2020 г. се проведе публична защита на дисертацията на Десислава Георгиева,  докторант в катедра "История" на Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски", с научен ръководител доц. д-р Кристина Попова. Темата на дисертационния труд "Неврокопска епархия на Българската православна църква (1935-1952 г.)" предизвика голям научен и обществен интерес. На защитата присъстваха Негово Високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим и духовници от Светата Неврокопска митрополия, деканското ръководство на Правно-историческия факултет, преподаватели от катедра "История", колеги и приятели от държавните архиви в София, Благоевград и Кюстендил. Научно жури с председател доц. д-р Димитър Тюлеков (Правно-исторически факултет) и членове проф. д.н. Лизбет Любенова (Директор на научния архив на БАН), проф. д-р Жоржета Назърска (УНИБИТ), доц. д-р Михаил Груев (Председател на Държавна агенция "Архиви") и доц. д.н. Дилян Николчев (СУ "Св. Климент Охридски") високо оцени стойността и научните приноси на дисертационния труд и единодушно присъди на Десислава Георгиева образователната и научна степен "доктор". Всички членове на журито изказаха отличните си впечатления от задълбочената изследователска работа на докторантката, надхвърляща изискванията за докторска дисертация, и препоръчаха скорошното издаване на труда.