Югозападният университет "Неофит Рилски" обявява допълнителен прием за учебната 2021/2022 г.

Кандидат-студентите, желаещи да се обучават в университета, могат да кандидатстват за единични свободни места в специалностите: "Английски език: превод и комуникации", "Английски език и етнология", "Приложна лингвистика/ английски език и втори чужд език (френски, немски, гръцки и руски)", "Чужд език и бизнес администрация", "Култура и културен туризъм", "Културология и културен мениджмънт", "Политология", "Право", "Екология и опазване на околната среда", "География и регионална политика", "Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия", "Приложни електронни системи", "Информационни и комуникационни технологии", "Компютърни системи и технологии", "Спорт", "Мода", "Електронни технологии в музиката", "Изпълнителско изкуство /поп и джаз/", "Филмово и телевизионно операторство", "Филмов и телевизионен монтаж", "Филмова и телевизионна режисура", "Актьорско майсторство" и "Аудиовизуални изкуства и продуцентство в развлекателната индустрия".

Единични свободни места има и в специалностите "Педагогика на обучението по физика и математика", "Педагогика на обучението по химия и физика", "Математика"," Физика", "Химия" и "Медицинска химия", в които студентите няма да заплащат такси за целия курс на обучение.

За незаетите до момента места се кандидатства: с резултати от държавни зрелостни изпити, валидни за съответната специалност и професионални направления или срезултати от конкурсни изпити, положени през 2021 г. в Югозападния университет "Неофит Рилски" или в други акредитирани висши училища на Република България (удостоверени със служебна бележка), или с резултати от олимпиади, международни, национални и регионални състезания, посочени в Кандидатстудентския справочник за 2021 г.

Желаещите да участват в допълнителния прием подават следните документи: Комплект документи за кандидатстване(по образец, купуват се от книжарницата на университета); Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование.(Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сравняване с копието от длъжностното лице, което приема кандидатстудентските документи).

Документите се приемат вУчебен корпус №1 на университета (зала 1102А) всеки делничен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17.00 ч. Допълнителна информация кандидат-студентите могат да получат на следните телефони: 073588546 и 0886/700 885.